Privacybeleid Computer Voordeel

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van Computer Voordeel.

Computer Voordeel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Voor overige zaken zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken na uw schriftelijke toestemming.

Computer Voordeel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Computer Voordeel kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Klachten kunnen worden ingediend bij de privacy toezichthouder.

Verwerkte gegevens

Computer Voordeel gebruikt de verzamelde gegevens zoals uw naam email adres en afleveradres puur en alleen om uw bestelling uit te voeren.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties.

Als u bezwaar hier tegen heeft kan u met ons contact opnemen via email: info@computervoordeel.com om de gegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen.

Om het winkelen bij Computer Voordeel zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.

Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Computer Voordeel verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.

Bij het afrekenen moet dit bevestigd worden door middel van een checkbox.

Ontvangers

Computer Voordeel verkoopt uw gegevens niet aan derde partijen.

Computer Voordeel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Computer Voordeel.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Cookies

Onze website maakt gebruik van permanente cookies.

Dit zijn kleine bestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst.

Computer Voordeel gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.

Cookies gebruiken wij voor het verzamelen van informatie over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst.

Ook kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren.

U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken zoals een beveiligde SSL verbinding. 

Computer Voordeel bewaard de gegevens die u op de Website hebt opgegeven zo lang als uw account in stand blijft.

Als u uw account laat opheffen, zal Computer Voordeel, De aan uw account gekoppelde persoonsgegevens verwijderen.

Computer Voordeel bewaard de overige persoonsgegevens zo lang als uw account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Computer Voordeel mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Geregistreerde klanten kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via de “mijn account” pagina.

In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan u een gespecificeerd verzoek tot Computer Voordeel richten om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina.

In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het verzoek gaat.

Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u per mail over het verdere verloop van de procedure.

Computer Voordeel zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zal Computer Voordeel de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Computer Voordeel stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.

Indien Computer Voordeel de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt wij de bezoeker een bericht waarin wij toelichten waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Computer Voordeel niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Computer Voordeel de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren.

Computer Voordeel schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Computer Voordeel de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

X